لب خاموش نمودار دل پرسخن است

لب خاموش نمودار دل پرسخن است

کامنت ها تایید نمیشود . امانت میماند پیش خودم

پشتیبانی

پست اورژانسی

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ب.ظ
به دنبال یافتن کتاب مورد نظر به کتابخانه یونیمان آمدیم و مشاهده کردیم که بله کتابخانه خلاف تصورمان خلوت خلوت است و به راحتی میتوانم کتابم را بردارم و برای اولین بار ازاینترنت دانشگاهمان استفاده کنم اما همینکه میزکارمان باز شد باهجوم شدید دانشجومعلمان محترم به این قسمت مواجهه شدیم والان هم دو عدد خانوم معلم محترم به صفحه ی بنده زُل زده اند بلکه بفهمند من چه نوشته ام . همکار عزیز دیگر چگونه بفهمانم به شما که نگاه نکن؟ !!!  + بسکه ذوق زده ام که فقط به سرم زد مطلب جدیدی رابه اشتراک بذارم تا شماراهم دراین ذوق عظیم شریک کنم . و همین اینکه این پست به من بفهماند که ماهم دردانشگاه اینترنت داشتیم البت گوش شیطان کَر ++ خانوم معلم ها باگفتن کلمه ی ایش چقد پررو رفتند
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۰۶
holy mind
http://online.1abzar.com/user.php?admin=39542&ref=http://http://nemodar.blog.ir/

پشتیبانی

​ ​